Struktura společnosti

Složení statutárního orgánu společnosti

Správní rada společnosti:

MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, MPH - předseda správní rady
Mgr. MUDr. Ivo Kasperčík - člen správní rady
MUDr. Karel Lukeš - člen správní rady

Dozorčí rada společnosti:

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH - předseda dozorčí rady
Mgr. Jana Baxantová - člen dozorčí rady
Mgr. David Kotris - člen dozorčí rady

Statutární orgán - ředitelka:

Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová