Interní granty

VYHLÁŠENÍ INTERNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2017

Představenstvo AGEL a.s. vyhlašuje na podnět předsedkyně Grantové komise AGEL Interní grantovou soutěž pro rok 2017:

Obecné informace pro žadatele o interní grant jsou definovány TOP standardem č. 1-2015 Grantové soutěže.

1. O interní grant je možné požádat prostřednictvím formuláře

2. Způsob podání žádosti

 • Podání žádosti prostřednictvím předepsaného formuláře a zaslání pouze emailem na adresu:internigranty@agel.cz

3. Lhůta pro podání žádostí

 • 31. 3. 2017

4. Formální požadavky na podání žádostí

 • Podání žádosti se řídí TOP standardem č. 1-2015 Grantové soutěže.

5. Podmínky pro předložení žádosti

 1. druh výzkumu: aplikovaný výzkum, vývoj
 2. doba trvání výzkumu: 1 - 3 roky
 3. max. náklady projektu: 1 500 000 Kč

6. Základní kritéria při posuzování žádosti

 1. vědecká hodnota interního grantu
 2. způsob a formy řešení
 3. komplexnost řešení projektu
 4. výsledky předchozích výzkumných aktivit navrhovatele

7. Základní finanční prostředky vyčleněné na interní granty 2017

 • 5.000.000 Kč

8. Způsob a termín oznámení výsledků interní grantové soutěže:

 • Oznámení výsledků na emailovou adresu všem navrhovatelům do 15. 9. 2017

9. Odpovědná osoba:

Ing. Karel Kantor
ředitel Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s.
předseda Grantové komise AGEL.

10. Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Nieslaniková
email: katerina.nieslanikova@via.agel.cz
tel. č.: +420 725 040 492