Přehled vzdělávacích akcí

Komunikace s klientem aneb „JAK SDĚLOVAT“

Datum: 18.1.2018
Místo: Velká zasedací místnost, 6.p. Nemocnice Prostějov, Mathonnova 291/1
Určeno pro: lékaře
(akce je určena pouze pro zaměstnance AGEL a.s.)

[ pozvánka/program ]

Vybraná témata z ortopedie

Datum: 24.1.2018
Místo: Zasedací sál Jesenické nemocnice a.s.
Určeno pro: lékaře, nelékařské zdravotnické profese

[ pozvánka/program , registrační formulář ]

Komunikace na pracovišti aneb „JAK ŘÍDIT“

Datum: 1.2.2018
Místo: Velká zasedací místnost, 6.p. Nemocnice Prostějov, Mathonnova 291/1
Určeno pro: lékaře
(akce je určena pouze pro zaměstnance AGEL a.s.)

[ pozvánka/program ]

3. vědecká doktorandská a postdoktorandská konference AGEL

Datum: 2.3.2018 - 3.3.2018
Místo: Hotel Sepetná, Ostravice 956
Určeno pro: lékaře, nelékařské zdravotnické profese

Cílem konference je podpořit doktorské studium, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem k vytvoření základny odborníků pro vědu a výzkum, podpořit vědecko-výzkumný potenciál skupiny (nové VV záměry) formou odborných prezentací, neformálního networkingového setkání a podpořit publikační činnost.

[ podrobné informace , pozvánka/program , registrační formulář ]