Přehled vzdělávacích akcí

XIII. Lékařská konference

Datum: 25.11.2017
Místo: Clarion Congres Hotel,Olomouc, Jeremenkova 36, konferenční sál Atlas
Určeno pro: lékaře

[ pozvánka/program , registrační formulář ]

Program konference:

9:00-10:00 Prezence posluchačů
10:00-10:30 Giardia intestinalis - kazuistika
(RNDr. Hana Typovská)
10:30-11:00 Pertuse - aktuální téma
(MUDr. Hana Dojčárová)
11:00-11:30 Když se vaří z vody - laboratorní analýza bronchoalveolární laváže a její diagnostický význam
(RNDr. Andrea Ondrejková, MUDr. Gustáv Ondrejka)
11:30-12:00 Omyly a mýty v sérologické diagnostice vybraných infekčních onemocnění
(MUDr. Zdeněk Prokeš)
12:00-12:30 Legionela - nevinná hrozba kolem nás
(Mgr. Naděžda Hermanová, MUDr. Ivana Kohnová)
12:30-13:00 Mycoplasma pneumoniae - Mgr. Renáta Holnová
13:00-14:00 Diskuze, občerstvení

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č.16 dle Vyhl. MZ ČR č.4/2010 Sb. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Účastnický poplatek: 100,-Kč (bude vybírán při prezentaci)

Kontaktní osoba:
Helena Doláková
email: helena.dolakova@lab.agel.cz
tel. čísle 585 014 122

Uzávěrka přihlášek: 20.11.2017
Koordinátor akce: RNDr. Hana Typovská
Garant akce: MUDr. Alena Seidlerová