Centrum experimentální endoskopie

Centrum experimentální endoskopie je společným projektem LF OU Ostrava, Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL o.p.s., partnerem centra je firma Olympus. Centrum bylo slavnostně otevřeno v březnu 2014. 

Centrum slouží primárně k pregraduální výuce studentů i postgraduálnímu výcviku lékařů v gastrointestinální endoskopii.  Endoskopický trénink se provádí na zvířecích modelech pod vedením odborníků Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice.

Na přípravě modelů se podílejí mladí lékaři z Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, ale také studenti LF OU v Ostravě.  V prvním roce existence centra tj. v roce 2014, proběhly kurzy zaměřené především na metody endoskopické hemostázy, uzavírání perforací pomocí klipování či metody odběru biopsie a endoskopické polypektomie.  Tyto kurzy zaznamenaly velmi pozitivní ohlasy u všech zúčastněných mladých lékařů z endoskopických center na Moravě, ale i na Slovensku.

Každý endoskopický kurz je zahájen odborným seminářem na dané téma a pokračuje praktickou částí na modelu.  Všechny kurzy jsou určeny jak lékařům, tak sestrám z gastroenterologických ambulancí, endoskopických sálů či center zabývajících se péčí o pacienty s onemocněním zažívacího traktu.

Kurzy jsou jednodenní v rozmezí cca 6-ti vyučovacích hodin. Kapacita míst je omezena na maximální počet 10-ti účastníků, a to z toho důvodu, aby měli účastníci dostatečný prostor k nácviku výkonů na modelech. V roce 2015 jsme uvedli do provozu nový trenažer  k nácviku kolonoskopií  a zahájili endoskopický trénink složitějších metod jako je endoskopická submukozní disekce lézí v horním zažívacím traktu.

Pro informaci Vám nabízíme přehled kurzů, které byly realizovány v roce 2015:

 • Uzavírání perforací pomocí klipování
 • Moderní metody endoskopické hemostázy
 • Metody odběru biopsie a endoskopické polypektomie
 • Uzavírání perforací pomocí klipování
 • Moderní metody endoskopické hemostázy
 • Metody odběru biopsie a endoskopické polypektomie
 • Uzavírání perforací pomocí klipování
 • Moderní metody endoskopické hemostázy
 • Metody odběru biopsie a endoskopické polypektomie
 • Uzavírání perforací pomocí klipování
 • Moderní metody endoskopické hemostázy
 • Metody odběru biopsie a endoskopické polypektomie