Novinky

Interní grantová soutěž 2019

23. 1. 2019

Představenstvo AGEL a.s. vyhlašuje na podnět předsedy Grantové komise AGEL Interní grantovou soutěž pro rok 2019.

více informací...

4. vědecká doktorandská konference AGEL

15. 1. 2019

Cílem konference je podpořit doktorské studium, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem k vytvoření základny odborníků pro vědu a výzkum, podpořit vědecko-výzkumný potenciál skupiny (nové VV záměry) formou odborných prezentací, neformálního networkingového setkání a podpořit publikační činnost.

více informací...