Pobočky Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL

Název pobočky Name of the branch Odkaz
(link to the branch)
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Ostrava-Vítkovice, CGB laboratoř, a.s. AGEL Research and Training Institute – Ostrava-Vítkovice Branch, CGB Laboratory odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Nový Jičín, Laboratoře AGEL, a.s. AGEL Research and Training Institute – Nový Jičín Branch, AGEL Laboratories odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Třinec, Nemocnice Podlesí a.s., Kardiovaskulární centrum AGEL Research and Training Institute – Třinec Branch, Podlesí Hospital, Cardiovascular Centre odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov, Oddělení laboratorní medicíny AGEL Research and Training Institute – Prostějov Branch, Central Moravian Hospital Group, Branch - Prostějov Hospital, Department of Laboratory Medicine odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Šumperk, Transfúzní služba, a.s. AGEL Research and Training Institute – Šumperk Branch, Blood Transfusion Service odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Ostrava-Vítkovice, Vítkovická nemocnice a.s., Centrum péče o zažívací trakt AGEL Research and Training Institute – Ostrava-Vítkovice Branch, Ostrava-Vítkovice Hospital, Centre of Care for the Gastrointestinal Tract odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Ostrava-Vítkovice, Vítkovická nemocnice a.s., Neurologické oddělení AGEL Research and Training Institute – Ostrava - Vítkovice Branch, Ostrava - Vítkovice Hospital, Neurology Department odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Nový Jičín, Nemocnice Nový Jičín a.s., Onkologické oddělení AGEL Research and Training Institute – Nový Jičín Branch, Nový Jičín Hospital, Oncology Department odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Nový Jičín, Nemocnice Nový Jičín a.s., Chirurgické oddělení AGEL Research and Training Institute – Nový Jičín Branch, Nový Jičín Hospital, Surgical Department odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Ostrava-Vítkovice, Vítkovická nemocnice a.s., Vaskulární centrum, interní oddělení a cévní chirurgie AGEL Research and Training Institute – Ostrava -Vítkovice Branch, Ostrava - Vítkovice Hospital, Vascular Centre ,Internal Medicine Department and Vascular Surgery odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Ostrava-Vítkovice, Vítkovická nemocnice a.s., Chirurgické oddělení AGEL Research and Training Institute – Ostrava - Vítkovice Branch, Ostrava - Vítkovice Hospital, Surgical Department odkaz na pracoviště
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Valašské Meziříčí, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Interní oddělení AGEL Research and Training Institute – Valašské Meziříčí Branch, Valašské Meziříčí Hospital, Department of Internal Medicine odkaz na pracoviště
zřizovací listina
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Valašské Meziříčí, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Chirurgické oddělení AGEL Research and Training Institute – Valašské Meziříčí Branch, Valašské Meziříčí Hospital, Surgical Department odkaz na pracoviště
zřizovací listina
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Valašské Meziříčí, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Gastroenterologická ambulance AGEL Research and Training Institute – Valašské Meziříčí Branch, Valašské Meziříčí Hospital, Gastroenterological ambulance odkaz na pracoviště
zřizovací listina