Struktura společnosti

Složení statutárního orgánu společnosti

Správní rada společnosti:

MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, MPH - předseda správní rady
Mgr. MUDr. Ivo Kasperčík - člen správní rady
Ing. Kristina Krausová, MBA - člen správní rady

Dozorčí rada společnosti:

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH - předseda dozorčí rady
Ing. Čeněk Kozák - člen dozorčí rady
Mgr. David Kotris - člen dozorčí rady

Ředitel společnosti:

Mgr. Vladimír Grabowski