Projekty

Interní granty

VYHLÁŠENÍ INTERNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2020

Představenstvo AGEL a.s. vyhlašuje na podnět předsedkyně Grantové komise AGEL Interní grantovou soutěž pro rok 2020:

1. Termín vyhlášení

 • 15.1.2020

2. O interní grant je možné požádat prostřednictvím formuláře

3. Způsob podání žádosti

 • Podání žádosti prostřednictvím předepsaného formuláře a zaslání pouze emailem na adresu: internigranty@agel.cz

4. Lhůta pro podání žádostí

 • 31. 8. 2020

5. Formální požadavky na podání žádostí

 • Podání žádosti se řídí TOP standardem č. 001_TOP_2019-012 v01 Interní grantová soutěž a metodikou IGS.

6. Podmínky pro předložení žádosti

 1. druh výzkumu: aplikovaný výzkum
 2. doba trvání výzkumu: 1 - 3 roky
 3. max. náklady projektu: 1 500 000 Kč

7. Základní kritéria při posuzování žádosti

 1. vědecká hodnota interního grantu
 2. způsob a formy řešení
 3. komplexnost řešení projektu
 4. výsledky předchozích výzkumných aktivit navrhovatele

8. Základní finanční prostředky vyčleněné na interní granty 2020

 • 5.000.000 Kč

9. Způsob a termín oznámení výsledků interní grantové soutěže:

 • Oznámení výsledků na emailovou adresu všem navrhovatelům do 15. 12. 2020

10. Odpovědná osoba:

Ing. Barbora Bachmeierová
ředitelka Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s.
předsedkyně Grantové komise AGEL

11. Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Michna, projektový manažer
email: pavel.michna@agel.cz
tel. č.: +420 725 015 082