Projekty

Interní granty

VYHLÁŠENÍ INTERNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2021

Představenstvo AGEL a.s. vyhlašuje na podnět předsedkyně Grantové komise AGEL Interní grantovou soutěž pro rok 2021:

1. Termín vyhlášení

 • 15.1.2021

2. O interní grant je možné požádat prostřednictvím formuláře

3. Způsob podání žádosti:

 • Podání žádosti prostřednictvím předepsaného formuláře a zaslání výhradně emailem na adresu: internigranty@agel.cz

4. Lhůta pro podání žádostí:

 • do 31. 3. 2021

5. Formální požadavky na podání žádostí:

 • Podání  žádosti  se  řídí  TOP  standardem  č.  001_TOP_2019-012  v01  Interní  grantová   soutěž  a metodikou IGS.

6. Podmínky pro předložení žádosti:

 • druh výzkumu: aplikovaný výzkum
 • doba trvání výzkumu: 1 – 3 roky
 • max. náklady projektu: 1 500 000 Kč

​7. Základní kritéria při posuzování žádosti:

 • vědecká hodnota interního grantu
 • způsob a formy řešení
 • komplexnost řešení projektu
 • výsledky předchozích výzkumných aktivit navrhovatele

8. Základní finanční prostředky vyčleněné na interní granty 2021:

 • 5 000 000 Kč

9. Způsob a termín oznámení výsledků Interní grantové soutěže:

 • Oznámení výsledků na emailovou adresu všem navrhovatelům do 15. 9. 2021.

10. Odpovědná osoba:

Ing. Barbora Bachmeierová
ředitelka Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s.
předsedkyně Grantové komise AGEL

11. Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Michna, projektový manažer
email: pavel.michna@agel.cz
tel. č.: +420 725 015 082