Interní granty

VYHLÁŠENÍ INTERNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2018

Představenstvo AGEL a.s. vyhlašuje na podnět předsedy Grantové komise AGEL Interní grantovou soutěž pro rok 2018:

Obecné informace pro žadatele o interní grant jsou definovány TOP standardem č. 1-2015 Grantové soutěže.

1. O interní grant je možné požádat prostřednictvím formuláře

2. Způsob podání žádosti

 • Podání žádosti prostřednictvím předepsaného formuláře a zaslání pouze emailem na adresu:internigranty@agel.cz

3. Lhůta pro podání žádostí

 • 31. 3. 2018

4. Formální požadavky na podání žádostí

 • Podání žádosti se řídí TOP standardem č. 1-2015 Grantové soutěže.

5. Podmínky pro předložení žádosti

 1. druh výzkumu: aplikovaný výzkum, vývoj
 2. doba trvání výzkumu: 1 - 3 roky
 3. max. náklady projektu: 1 500 000 Kč

6. Základní kritéria při posuzování žádosti

 1. vědecká hodnota interního grantu
 2. způsob a formy řešení
 3. komplexnost řešení projektu
 4. výsledky předchozích výzkumných aktivit navrhovatele

7. Základní finanční prostředky vyčleněné na interní granty 2018

 • 5.000.000 Kč

8. Způsob a termín oznámení výsledků interní grantové soutěže:

 • Oznámení výsledků na emailovou adresu všem navrhovatelům do 14. 9. 2018

9. Odpovědná osoba:

Mgr. Vladimír Grabowski
ředitel Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s.
předseda Grantové komise AGEL.

10. Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Michna
email: pavel.michna@agel.cz
tel. č.: +420 725 015 082