Interní granty

VYHLÁŠENÍ INTERNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2019

Představenstvo AGEL a.s. vyhlašuje na podnět předsedy Grantové komise AGEL Interní grantovou soutěž pro rok 2019:

1. Termín vyhlášení

 • 25.1.2019

2. O interní grant je možné požádat prostřednictvím formuláře

3. Způsob podání žádosti

 • Podání žádosti prostřednictvím předepsaného formuláře a zaslání pouze emailem na adresu:internigranty@agel.cz

4. Lhůta pro podání žádostí

 • 31. 3. 2019

5. Formální požadavky na podání žádostí

 • Podání žádosti se řídí TOP standardem č. 1-2015 Grantové soutěže.

6. Podmínky pro předložení žádosti

 1. druh výzkumu: aplikovaný výzkum, vývoj
 2. doba trvání výzkumu: 1 - 3 roky
 3. max. náklady projektu: 1 500 000 Kč

7. Základní kritéria při posuzování žádosti

 1. vědecká hodnota interního grantu
 2. způsob a formy řešení
 3. komplexnost řešení projektu
 4. výsledky předchozích výzkumných aktivit navrhovatele

8. Základní finanční prostředky vyčleněné na interní granty 2019

 • 5.000.000 Kč

9. Způsob a termín oznámení výsledků interní grantové soutěže:

 • Oznámení výsledků na emailovou adresu všem navrhovatelům do 15. 9. 2019

10. Odpovědná osoba:

Mgr. Vladimír Grabowski, MBA
ředitel Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s.
předseda Grantové komise AGEL.

11. Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Michna
email: pavel.michna@agel.cz
tel. č.: +420 725 015 082