Projekty ESF

ZDRAVÁ SPOLEČNOST s podtitulem Dozvědět se - Vyzkoušet si – Předávat

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o,p.s.  sděluje , že k 30.10.2013 byl ukončen projekt ZDRAVÁ SPOLEČNOST s podtitulem  Dozvědět se – Vyzkoušet si – Předávat.

Současně děkujeme všem  , kteří s námi na projektu spolupracovali.

Komplexní program pro postup žen - manažerek

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: KOMPLEXNÍ PROGRAM PRO POSTUP ŽEN - MANAŽEREK
Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00047
Prioritní osa: 4.3.
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Číslo výzvy: 88
Podrobné informace: viz stránka projektu