Vzdělávací aktivity

Cílem Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s. je podpora vzdělávání , rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty.

Vzdělávací a výzkumný institut  AGEL,o.p.s. se podílí hlavně na prohlubování odborných znalostí lékařů a středního zdravotnického personálu, ale také na vzdělávání pacientů a laické veřejnosti prostřednictvím osvětové činnosti v oblasti prevence.