Přehled vzdělávacích akcí

4. vědecká doktorandská konference AGEL

Datum: 29.3.2019
Místo: Hotel Sepetná, Ostravice 956
Určeno pro: lékaře, nelékařské zdravotnické profese

[ pozvánka/program , registrační formulář ]

Cílem konference je podpořit doktorské studium, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem k vytvoření základny odborníků pro vědu a výzkum, podpořit vědecko-výzkumný potenciál skupiny (nové VV záměry) formou odborných prezentací, neformálního networkingového setkání a podpořit publikační činnost.

Kdo se může účastnit

Konference je primárně zaměřena na studenty, absolventy a zájemce o doktorandské studium. Zúčastnit se však mohou také ostatní zaměstnanci ze společností holdingu AGEL, ať již jde o lékaře, nelékařský zdravotnický personál, ale také zástupce managementu a nezdravotnických profesí (pouze v roli pasivní účastníků).

Nabídka aktivní účasti

Pro studenty/absolventy Ph.D. studia konference nabízí možnost prezentovat své vědecko-výzkumné záměry formou ústní prezentace. Délka prezentace bude omezena na 15 minut, s následnou 10 minutovou diskuzí. Výstupem konference bude tvorba strukturovaného sborníku, který bude uveřejněn na webových stránkách společnosti.

Účastnický poplatek

  • Studenti/absolventi a zájemci o Ph.D. studium – zdarma.
  • Ostatní účastníci – 800 Kč.

Pro účastníky, zaměstnance holdingu AGEL, je po dobu konference zajištěno ubytování, celodenní občerstvení a večerní společenský program.

Přílohy: