Genetika AGEL

Slide thumbnail
VAVIA je...

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. poskytuje následující obecně prospěšné služby:

 • poradenská služba pro pacienty a odborníky z jiných oborů,
 • zprostředkování získávání grantů pro zdravotnická zařízení na území České republiky,
 • podpora rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty na území České republiky,
 • pořádání sportovně kulturních akcí na podporu zdraví,
 • podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotní péče,
 • osvětová činnost a propagace zdravotnických zařízení,
 • všestranná podpora při zavádění moderních trendů medicíny,
 • vytváření podmínek pro zlepšení léčby pacientů,
 • podpora volnočasových, sportovních a kulturních aktivit,
 • podpora publikační činnosti v oblasti medicíny, zdravotní péče a řízení zdravotnictví,
 • podpora aktivit v oblasti životního prostředí,
 • podpora projektů zaměřených na rozvoj osobností dětí a mládeže.

Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL