O nás

Cílem Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s. je podpora vzdělávání, rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty.

Vzdělávací a výzkumný institut  AGEL o.p.s. se podílí hlavně na prohlubování odborných znalostí lékařů a nelékařského zdravotnického personálu, ale také na vzdělávání pacientů a laické veřejnosti prostřednictvím osvětové činnosti v oblasti prevence.

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. a jeho hlavní obecně prospěšná činnost:

 • poradenská služba pro pacienty a odborníky z jiných oborů,
 • edukace pacientů a odborné veřejnosti,
 • osvětová činnost v oblasti prevence nemocí a propagace zdravotnických zařízení,
 • zprostředkování získávání grantů pro zdravotnická zařízení na území České republiky,
 • podpora rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty na území České republiky,
 • pořádání sportovně kulturních akcí na podporu zdraví,
 • podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotní péče,
 • osvětová činnost a propagace zdravotnických zařízení,
 • všestranná podpora při zavádění moderních trendů medicíny,
 • vytváření podmínek pro zlepšení léčby pacientů,
 • podpora volnočasových, sportovních a kulturních aktivit,
 • podpora publikační činnosti v oblasti medicíny, zdravotní péče a řízení zdravotnictví,
 • podpora aktivit v oblasti životního prostředí,
 • podpora projektů zaměřených na rozvoj osobností dětí a mládeže.