O nás

Cílem Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s. je podpora vzdělávání, rozvoje zdravotní péče a zdravotní osvěty.

Společnost se věnuje organizaci vzdělávacích akcí, administraci Interní grantové soutěže AGEL, podpoře publikační činnosti v rámci skupiny AGEL. Poskytuje zázemí a podporu Vědecké radě AGEL a Lékařské radě AGEL, které jsou zárukou vysoké odbornosti ve skupině AGEL. Podporuje vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví. Nové vědecké a technologické vědomosti, poznatky a dovednosti propaguje v rámci poskytování vzdělávacích a poradenských služeb a osvětové činnosti.

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. a jeho hlavní obecně prospěšná činnost:

  • podpora vědecké a výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví
  • šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím poskytování vzdělávacích, konzultačních a poradenských služeb
  • pořádání odborných seminářů, konferencí, vzdělávacích a propagačních akcí
  • podpora publikační činnosti v oblasti medicíny, zdravotní péče a řízení zdravotnictví
  • edukace pacientů a odborné i laické veřejnosti
  • osvětová činnost v oblasti prevence nemocí a propagace zdravotnických zařízení
  • podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotní péče
  • všestranná podpora při zavádění moderních trendů medicíny

Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL