Projekty

Neboj se pomoci! 2023

Název projektu: Neboj se pomoci!
Termín realizace: 2.1.2023 - 31.12.2023


První pomoc slouží k bezprostřední pomoci při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví, může být poskytnuta kdekoliv.

Hlavním cílem projektu "Neboj se pomoci!" je osvěta žáků základních a středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v oblasti poskytování laické první pomoci, identifikace akutních příznaků závažných onemocnění a reakce na ně.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních a středních škol, tedy mládež ve věku do 18 let. Žáci budou do projektu zapojeni formou teoretického představení problematiky laické první pomoci a následujícího praktického nácviku technik první pomoci, jejím správném provedení a identifikaci závažných onemocnění. Každý zapojený žák bude muset formou praktické ukázky prokázat pochopení problematiky a reakce na modelovou situaci.

Na realizace projektů se podílejí odborníci z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí.

Zaujal nás především obsah přednášky a přínos pro náš tým, a to jak žáků, tak i pedagogů, kterým bylo zejména seznámení s moderními prvky poskytování první pomoci a hlavně praktické využití nových poznatků ve zdravotnictví, posílení motivace a odbornosti při poskytování první pomoci a možnosti rozvoje znalostí v tomto oboru. Oceňujeme také neskutečnou rychlost, flexibilitu a vstřícnost celého týmu přednášejících.“
Mgr. Petr Solich, ředitel Střední školy řemesel ve Frýdku-Místku.

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR.

Karta první pomoci

Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL