Projekty

Neboj se pomoci! 2021, 2022 (ukončeno)

Název projektu: Neboj se pomoci!
Termín realizace: 1.5.2021-31.12.2021


První pomoc slouží k bezprostřední pomoci při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví, může být poskytnuta kdekoliv.

Hlavním cílem projektu je podpora zdravotní osvěty žáků základních a středních škol v Moravskoslezském kraji v oblasti poskytování laické první pomoci.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních a středních škol, tedy mládež ve věku do 18 let. Žáci budou do projektu zapojeni formou teoretického představení problematiky laické první pomoci a následujícího praktického nácviku technik první pomoci. Každý zapojený žák bude muset formou praktické ukázky prokázat pochopení problematiky a reakce na modelovou situaci.

Působnost projektu je zaměřena na území Moravskoslezského kraje.

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL